Auto Vysočina Služby

U Vašeho partnera Auto Vysočina najdete tyto služby:

Naše Služby
na této pobočce

 • Volkswagen
  • Prodej
  • Servis
 • Volkswagen Užitkové vozy
  • Prodej
  • Servis
 • Das WeltAuto
  • Ojeté
  • vozy
Operativní leasing

Operativní leasing

Operativní leasing

Prodej pneu

Prodej pneu

Výběr všech značek pneu přímo na našem skladě. Možnost uskladnění zimních i letních pneu. Servis, prodej, výměna.

Půjčovna vozidel

Půjčovna vozidel

Široká paleta náhradních vozidel je zárukou mobility po dobu opravy Vašeho vozu.

Odtahová služba

Odtahová služba

Nabízíme nonstop odtahovou službu s dalšími doplňkovými službami (dovoz pohonných hmot, výměna baterie, atp).

Telefonické objednání do servisu

Telefonické objednání do servisu

Využijte možnosti telefonického objednání našich služeb a produktů a šetřete svůj čas i peníze.

Financování

Financování

Naši specialisté Vám rádi poradí při výběru nejlepšího financování v podobě leasingu nebo úvěru.

STK

STK

Jsme autorizovaný servis pro provádění STK pro vozidla všech značek.

Uskladnění pneu a kol

Uskladnění pneu a kol

Přesouvání kol nebude již problém. Ušetříme Vám námahu a rádi Vám za výhodné ceny uskladníme vaše letní/zimní kola i pneu.

Prodej příslušenství

Prodej příslušenství

Vyberte si z široké nabídky příslušenství přímo v našem showroomu.

Pojištění

Pojištění

Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy týkající se pojištění vozidel.

Klimatizace

Klimatizace

Provádíme montáž, údržbu i opravy všech typů klimatizací.

Klempířské služby

Klempířské služby

Provádíme všechny základní klempířské práce.

Lakovna

Lakovna

V naší moderně vybavené lakovně používáme výhradně vysokokvalitní a ekologické laky. Náš vysoce kvalifikovaný personál Vám zaručuje kvalitní práci s plnou zárukou.

Internet

Internet

Pro lepší pohodlí je naše provozovna vybavena volným přístupem k wifi.

Přímý příjem vozu

Přímý příjem vozu

Poraďte se s naším technikem přímo u Vašeho vozu. My poradíme, Vy rozhodujete.

Výměna skel

Výměna skel

Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete vyměnit poškozené sklo.

Náhradní mobilita

Náhradní mobilita

Řešení pro Vaše cestování formou náhradního vozu, předplacených lístků na autobus nebo zapůjčení vozu.

Online objednání do servisu

Online objednání do servisu

Objednejte si již dnes Váš přístí servis.

Compliance

Compliance

Směrnice Compliance
Kontaktní adresa pro Compliance: E-mail: [email protected]

Compliance povinnosti:
Závazek k dodržování právních předpisů: Společnost Auto Vysočina s.r.o. je zavázána k tomu, aby všechny své činnosti prováděla v souladu s platnými zákony, nařízeními a předpisy, které se týkají oblastí jejího podnikání. To zahrnuje dodržování místních, národních a mezinárodních právních předpisů, včetně oblastí obchodního práva, pracovního práva, ochrany životního prostředí, ochrany osobních údajů a dalších relevantních oblastí.
Seznámení s interními směrnicemi: Všichni zaměstnanci mají povinnost se seznámit s interními směrnicemi a postupy společnosti týkajícími se dodržování předpisů a etických standardů. Tyto směrnice obsahují pokyny a procedury, které musí zaměstnanci dodržovat při vykonávání svých pracovních povinností.
Nahlášení podezření na porušení předpisů: Zaměstnanci mají povinnost nahlásit jakékoli podezření na porušení předpisů nebo neetického chování prostřednictvím stanovené kontaktní adresy pro Compliance. Tato nahlášení budou pečlivě vyšetřena a přijatá opatření budou podniknuta v souladu s interními postupy společnosti.
Právo auditu:
Interní auditování: Vedoucí management společnosti má právo na provedení interních auditů za účelem ověření dodržování předpisů a etických standardů v rámci společnosti. Tato auditování mohou zahrnovat kontrolu procesů, dokumentace a postupů a mohou být prováděna jak interními auditory, tak externími odborníky.
Spolupráce zaměstnanců: Zaměstnanci mají povinnost poskytnout veškerou nezbytnou spolupráci a přístup k informacím během provedení auditu. To zahrnuje poskytování relevantní dokumentace, odpovědi na dotazy auditorů a spolupráci při vyhodnocování nalezených nedostatků.
Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery:
Respektování lidských práv a ochrana životního prostředí: Společnost Auto Vysočina s.r.o. je součástí koncernu Volkswagen, který klade důraz na respektování lidských práv a ochranu životního prostředí ve všech svých činnostech. To zahrnuje dodržování mezinárodních standardů práce a ochrany životního prostředí, podporu diverzity a inkluzivity a aktivní zapojení do ochrany životního prostředí.
Transparentní a férové obchodní vztahy: Ve vztazích s obchodními partnery a dodavateli je společnost Auto Vysočina s.r.o. povinna jednat transparentně a férově. To zahrnuje dodržování všech dohodnutých obchodních podmínek, pravidelnou komunikaci a zajištění dodržení etických standardů při vyjednávání s obchodními partnery.
Podpora udržitelného rozvoje: Společnost Auto Vysočina s.r.o. aktivně podporuje udržitelný rozvoj ve svých obchodních operacích a aktivitách. To zahrnuje iniciativy zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelných zdrojů energie, minimalizaci odpadů a recyklaci materiálů.

Tato směrnice je vydána s cílem posílit kulturu dodržování předpisů, etických standardů a udržitelného rozvoje ve společnosti Auto Vysočina s.r.o. a zajistit důvěru u zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran společnosti, v souladu s požadavky koncernu Volkswagen.

Zásady
Za téměř 70 let své existence získala společnost Porsche Holding vynikající pověst v 25 zemích Evropy, v Číně a v jižní Americe. Společenská odpovědnost a vysoké etické nároky udělaly z Porsche Holding to, čím je dnes – nejúspěšnějšího obchodníka s automobily v Evropě. Pro Porsche Holding, jakožto podnik s globálními aktivitami, znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování podniku (Code of Conduct) a platí pro všechny úrovně podniku a pro všechny země, v nichž Porsche Holding působí.
Porsche Holding jako součást koncernu VOLKSWAGEN řídí své vztahy s dodavateli podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery, veškeré podrobnosti k tomuto tématu naleznete na tomto odkaze: www.vwgroupsupply.com.

Oznamovací systém:
1. Náš Oznamovací sytém (tzv. Whistleblower systém)
Náš oznamovací systém
Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našem Kodexu chování (Code of Conduct) a Kodexu chování pro obchodní partnery (Code of Conduct for BP) má v Porsche Česká republika nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. Proto jsme pověřili tzv. Central Investigaiton Office (Centrální vyšetřovací úřad), aby naším jménem provozoval nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro oznamovatele.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení.
To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování ve společnosti Porsche Česká republika, nebudou tolerována. Osoby, které jsou do případu zapleteny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

Jak váš podnět zpracováváme?
Kvalifikovaní a zkušení kolegové z tzv. Investigation Office (vyšetřovací útvar) důkladně prověřují každé oznámení o možném pochybení zaměstnance koncernu Volkswagen a systematicky se jím zabývají. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Vyšetřovací útvar poté vaše oznámení posoudí. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování specializovaným vyšetřovacím oddělením. Poté výsledky šetření vyhodnotí vyšetřovací útvar společnosti (tzv. Investigation Office) a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu* a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Potenciální porušení Kodexu chování pro obchodní partnery ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a ochrany životního prostředí ze strany přímých a nepřímých dodavatelů, lze rovněž nahlásit vyšetřovacímu útvaru (Investigation Office) - stejně jako hlášení, která jinak vyžadují okamžitá opatření. Vyšetřovací útvar pak informuje odpovědné útvary, které záležitost odpovídajícím způsobem zpracují. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování a/nebo rizik.

* Doba zpracování se liší v závislosti na předmětu podnětu.

Další informace o procesních zásadách našeho oznamovacího systému naleznete zde.:
https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf

2. Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti Porsche Česká republika s.r.o. a jejích produktů a služeb?
Máte podnět nebo zpětnou vazbu týkající se společnosti Porsche Česká republika a jejích produktů a služeb?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se produktů (vašeho nového nebo ojetého vozidla atp.), zpětnou vazbu nebo stížnosti na služby poskytované společností Porsche Česká republika s.r.o. nebo našimi obchodními partnery (např. autosalony, servisy), obraťte se prosím na naše zákaznické centrum prostřednictvím [email protected]. Prosíme o pochopení, že oznamovací systém bohužel nemůže zpracovávat zákaznické stížnosti.

3. Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému
Podání podnětu prostřednictvím Oznamovacího systému
Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti.
Tím však není dotčeno zákonné právo kontaktovat určené orgány, jak je popsáno v PDF.
24/7 Hotline
Podnět můžete podat 365 dní v týdnu, 24 hodin denně na mezinárodním bezplatném čísle: +800 444 46300*.
Pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete zavolat na následující zpoplatněné číslo: +49 5361 946300.
V závislosti na zemi, ze které voláte, je možné, že mezinárodní bezplatná linka nebude k dispozici, protože někteří telekomunikační poskytovatelé tuto službu nepodporují. V takovém případě použijte nabízené zpoplatněné číslo nebo číslo specifické pro vaši zemi.

Online reportovací kanál
Pro kontaktování vyšetřovacího útvaru společnosti můžete využít webovou komunikační platformu v mnoha jazycích BKMS. Tento systém je důvěrný a technicky zabezpečený.

Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze

V případě, že vámi preferovaný jazyk není v nabídce, můžete k odeslání podnětu použít jakýkoli jazyk. Vyšetřovací útvar můžete kontaktovat v jakémkoli jazyce také prostřednictvím e-mailu nebo pošty.

Link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze


Ombudsmani
Společnost Porsche Česká republika jmenovala jako ombudsmany externí právníky. Ti poskytují poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

E-mail
S vyšetřovacím útvarem společnosti Porsche Česká republika se můžete spojit prostřednictvím e-mailu:
[email protected]
Poštovní adresa / osobní podání
Central Investigation Office
Poštovní adresa:
Volkswagen AG, Central Investigation Office
Mailbox 1717
Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg, Germany

Osobně:
Schůzku si prosím domluvte předem na e-mailové adrese [email protected]
V rámci vnitřního oznamovacího systému se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.
Společnost Porsche Česká republika nevyloučila v souladu s § 9 odst. 2 písm. písm. b) bodu 3 zákona o ochraně oznamovatelů přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.
Oznámení můžete podat:
písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)
Emailová adresa na podaní oznámení příslušným osobám: [email protected]
Příslušné osoby Porsche Česká republika podle zákona o ochraně oznamovatelů:
Katarina Mrazova +421 2 49262 707
Tereza Latova +420 733695371
Poštovní adresa:
Radlická 740/113d, 158 00 PRAHA 5 (Při využití tohoto způsobu komunikace, prosíme uveďte na obálku i jméno jedné z příslušných osob).

Přihlášení k odběru newsletteru

S naším zpravodajem budete pravidelně dostávat informace o našem autosalónu a výběr exkluzivních nabídek!

Vložené údaje nejsou platné. Prosíme zadejte je znovu.

Zvolte prosím oslovení

Při přihlášení k Newsletteru bohužel došlo k chybě. Prosím zopakujte jej znovu později.

checkbox_default

Děkujeme Vám!

Tímto jste se přihlásil(a) k odběru Newsletteru.

Brzy od nás dostanete e-mail s potvrzovacím odkazem. Prosíme klikněte na tento odkaz, aby vaše přihlášení proběhlo úspěšně.