Název firmy:
Auto Vysočina s.r.o
Sídlo firmy:
Žižkova 109a
CZ-586 01 Jihlava
Právní forma:
Telefon:
567 584 581
Fax:
E-mail:
IČO:
60718820
Soudní příslušnost:
Krajský soud v Brně, s.z. C 16306
DVR:
DIČ:
CZ60718820
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: